Kalligrafi og håndskrifter

Ud over at Runa K. Tetzschner er forfatter, har interessen for skrift og kalligrafi en forklaring i hendes faglige baggrund som forsker og hendes uddannelse indenfor litteratur og sprog. Hun har blandt andet arbejdet med at læse gamle håndskrifter for Islands National Museum, Rigsarkivet, Holar-projektet og flere institutter i Island.

Dette har til tider givet inspiration. I nogle tilfælde kan kalligrafibillederne minde om illuminationer i gamle håndskrifter.

Håndskrifter og sagatradition er jo også noget man forbinder Island med.

Kalligrafien eller skønskriften, som ordet betyder, stammer fra de forskellige skrifttyper som man brugte til at håndskrive bøger og dokumenter med, efter at Europa fik en skriftkultur i de første århundrede e.kr. Der var mange forskellige skrifttyper og stilarter og de udviklede sig gennem århundrede, blev tilpasset og ændret for at dække behovet i den kultur de tilhørte. Nutidens kalligrafi er især beslægtet med den gotiske skrift.

De første trykte skrifter var stærkt påvirkede af middelalderens og renæssancens håndskrifter, og tidlige trykteknikker som kobberstik og litografi blev grundlag for kunstneriskt udarbejdede kalligrafiske udtryk. Ved bogtrykkets begyndelse kunne en illumineret bog være resultatet af et tæt samarbejde mellem bogtrykkere og kunstnere, for selv om skriften blev trykt hændte det stadig at man håndlavede de detaljerede illuminationer.

Islands ældste bogtrykkeri

Holar-projektet, som Runa K. Tetzschner er tilknyttet, drejer sig om en arkæologisk udgravning på Hólar i Hjaltadalur, den fortidige nordislandske bispestol. En af udgravningens store fund var det ældste bogtrykkeri i Island, stiftet kort efter bogtrykkets opfindelse i verden. En undersøgelse af bogtrykkets historie blev derfor en del af projektet og Runas arbejde.

Tryk og kunsthåndværk

Dette medvirkede til at gøre hende bevist om, at der da man først begyndte at benytte tryk, faktisk fandtes noget der kan siges at være tilsvarende hendes håndlavede kopier, - en blanding af tryk og kunsthåndværk.